Okres gwarancji:

Okres gwarancji jakości (komercyjny) sprzedawcy wynosi 12 (dwanaście) miesięcy, okres gwarancji tapicerki wynosi 6 (sześć) miesięcy.

Gwarancja obejmuje wady jakościowe produktu powstałe z winy producenta. Naturalne zużycie lub zmiany właściwości produktu nie są uznawane za wadę jakościową. Różnice w odcieniu naturalnej faktury drewna nie stanowią wady jakościowej produktu. Serwis gwarancyjny nie ma zastosowania w przypadkach niewłaściwego użytkowania lub uszkodzeń spowodowanych przez kupującego. W okresie gwarancji, w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub jakościowych, „JUODASIS ALKSNIS“ uzupełni lub wymieni produkty na jakościowe na własny koszt.

Okres ważności gwarancji rozpoczyna się od daty dostarczenia produktu. Gwarancja zostanie udzielona wyłącznie po przedstawieniu któregoś z następujących dokumentów:

  • umowy na zakup mebli;
  • paragonu;
  • Faktury VAT.

W sprawie pozostałych warunków gwarancji, modyfikacji i opieki pogwarancyjnej prosimy o kontakt z salonem, w którym planujesz zakup lub już zakupiłeś produkt.

Warunki gwarancji można pobrać tutaj